Suomussalmelaista talvimaisemaa

Elinvoimapalveluiden yhteyshenkilöt

Elinvoimajohtaja
Jonne Maaninka
puh. 040 688 4480
jonne.maaninka(at)suomussalmi.fi

Työpalvelukeskus Miilun johtaja, työllisyysasiantuntija
Miia Moilanen
puh. 044 777 3126
miia.moilanen(at)suomussalmi.fi

Elinvoimakoordinaattori
Anu Komulainen
puh. 044 777 3171
anu.komulainen(at)suomussalmi.fi

Matkailukoordinaattori
Tiia Mustonen
puh. 044 777 31 70
tiia.mustonen(at)suomussalmi.fi

Matkailuneuvoja
Anna-Leena Järvinen
puh. 044 777 3141
anna-leena.jarvinen(at)suomussalmi.fi

Työ ja elinkeinot

Suomussalmen kuntastrategiassa on visio, yhteinen unelma, että Suomussalmi on yrittävien ihmisten asuinpaikka. Suomussalmen kunta kehittää aktiivisesti, yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa omiin vahvuuksiinsa perustuvaa elinvoimaa.

Suomussalmen kunnan elinvoimapalvelut koostuvat matkailusta, yritys- ja maaseutupalveluista sekä näitä tukevista hankkeista. Elinvoimapalveluiden tehtävänä on toteuttaa osaltaan Suomussalmen elinkeinostrategiaa. Elinvoimapalveluiden tavoitteena on vaikuttaa yritysten ja työpaikkojen syntymiseen sekä säilymiseen. Suomussalmi tarjoaa yritykselle menestystä tukevan toimintaympäristön tarjoamalla neuvontapalveluja, toimitilajärjestelyjä, aktivoimalla kehittämishankkeita, osallistumalla tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin. Myös kunnan työllisyyspalvelut ovat merkittävässä roolissa elinvoiman kehittämisessä.

Elinvoimapalveluiden yhteyshenkilöt

Elinvoimajohtaja
Jonne Maaninka
puh. 040 688 4480
jonne.maaninka(at)suomussalmi.fi

Työpalvelukeskus Miilun johtaja, työllisyysasiantuntija
Miia Moilanen
puh. 044 777 3126
miia.moilanen(at)suomussalmi.fi

Elinvoimakoordinaattori
Anu Komulainen
puh. 044 777 3171
anu.komulainen(at)suomussalmi.fi

Matkailukoordinaattori
Tiia Mustonen
puh. 044 777 31 70
tiia.mustonen(at)suomussalmi.fi

Matkailuneuvoja
Anna-Leena Järvinen
puh. 044 777 3141
anna-leena.jarvinen(at)suomussalmi.fi

Suomussalmi