Kuvituskuvassa ilmakuva kesäisestä Ämmänsaaren keskustasta.

Kaavoitusasiat

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen

p. 044 568 4335
jarkko.juntunen(at)suomussalmi.fi

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla (Maankäyttö- ja rakennuslaki 7 §).

Kaavoituskatsaus 2023 (pdf)

Kaavoituksen prosessikaavio (liite 1, pdf)
Kaavat 2023 (liite 2, pdf)

 

Kaavoitusasiat

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen

p. 044 568 4335
jarkko.juntunen(at)suomussalmi.fi

Suomussalmi