Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Marja-Liisa Holappa
holappamarjaliisa@gmail.com
040 026 0160

Varapuheenjohtaja
Mikko Tolonen
62taneli@gmail.com
050 400 8304

Sihteeri
hallintosihteeri
Anna Tolonen
anna.tolonen@suomussalmi.fi
044 777 3342

Esite

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhustenviikko 2023: ohjelmaluonnos täällä

Kuvassa Suomussalmen vanhus- ja vammaisneuvoston 2021–2025 jäseniä. Istumassa vasemmalta Maija-Liisa Holappa, Mikko Tolonen, Eija Kemppainen, Arja Heikkinen ja Ari Saastamoinen, seisomassa Matti Kotola, Tatu Ryyti ja Asta Kinnunen.  Kuva otettu kesäkuussa 2022. 

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Niin ikään kuntalaki velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan vammaisneuvoston vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus vammaisneuvostossa.
Vanhus- ja vammaisneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021–2025  

Suomussalmen vuodesta 2014 toiminut vanhusneuvosto on laajennettu vanhus- ja vammaisneuvostoksi (KHALL 21.9.2021 § 205). Vanhus- ja vammaisneuvostoon pyydettiin edustajia tietyiltä tahoilta (kunta, kunnanhallitus, sote, eläkeläisjärjestöt ja vammaisjärjestöt), ja avoimella haulla pyydettiin toiminnasta kiinnostuneita ehdottamaan edustajaa.  

Kunnanhallitus on nimennyt (KHALL 19.10.2021 § 21) seuraavat jäsenet (varaedustaja suluissa) vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021–2025: 

 • Suomussalmen Eläkeläiset ry: Marja-Liisa Holappa (Aune Juntunen) 
 • Eläkeliiton Suomussalmen yhdistys: Arja Heikkinen (Hilkka Kemppainen) 
 • Eläkeliiton Ruhtinansalmen yhdistys: Matti Kotola (Teijo Moilanen) 
 • Kajaanin seudun invalidit ry: Ari Saastamoinen (Heikki Seppänen) 
 • Suomussalmen Kehitysvammaisten Tuki ry: Eija Kemppainen (Helena Sirviö) 
 • Suomussalmen seurakunta: Tatu Ryyti (Tuula Oikarinen-Korvuo) 
 • Kainuun sote: Asta Kinnunen (Arja Manninen) ikäihmisten palvelut sekä 
 • Seija Seppänen (Anita Anttonen) vammaispalvelut 
 • sivistyspalvelut: kulttuurituottaja (kirjastotoimenjohtaja) 
 • tekniset palvelut: tekninen johtaja (ruokapalvelupäällikkö) 
 • Hallintosihteeri toimii vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä. 
 • Kunnanhallitus: Taina Matero (varalle Merja-Liisa Seppänen) ja Mikko Tolonen (varalle Juha Heikkinen).

Vanhusneuvoston toimintasääntö on hyväksytty kunnanhallituksessa 19.12.2017. (Päivitetään lähiaikoina)

Vanhusneuvoston tehtävät:

Kuntalain 27 §:n määrittelemien tehtävien lisäksi vanhusneuvosto

 • seuraa ikääntyneiden tarpeiden ja niitä vastaavan palvelutarjonnan kehitystä kunnassa
 • seuraa kunnan päätöksentekoa ikääntyneiden kannalta
 • antaa pyydettäessä lausuntoja kunnan toimielimille ikääntyneitä koskevissa asioissa
 • tekee kehittämisehdotuksia kunnanhallitukselle ja muille kunnan toimielimille ikääntyneitä koskevissa asioissa
 • tekee tarvittaessa aloitteita kunnalle ja muille viranomaiselle tai yksityisille palveluntuottajille
 • tiedottaa käsittelemistään asioista monipuolisesti eri tiedotuskanavia hyödyntäen

Vanhusneuvoston pöytäkirjat

 

Sivua päivitetty viimeksi 8.9.2023 klo 10.50.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Marja-Liisa Holappa
holappamarjaliisa@gmail.com
040 026 0160

Varapuheenjohtaja
Mikko Tolonen
62taneli@gmail.com
050 400 8304

Sihteeri
hallintosihteeri
Anna Tolonen
anna.tolonen@suomussalmi.fi
044 777 3342

Esite

Suomussalmi