Kuntaraha työllistämisen tukena

Suomussalmelaisia pitkäaikaistyöttömiä työllistävien yritysten, yhdistysten ja yksityisten kotitalouksien tukemiseksi ja aktivoimiseksi aloitettiin vuonna 2016 työllistämisen kuntarahakokeilu.

Kunnan vuoden 2023 talousarvioon sisältyy 13 500 euron määrärahavaraus työllistämisen kuntarahalle. Yhdelle työllistettävälle kuntarahaa voi saada enintään 2 400 euroa (400 euroa x 6 kuukautta). Kuntarahan vähimmäisjakso on kolme kuukautta.

Kuntarahalla tuetaan työllistettävän henkilön edellytyksiä kohti työtä ja työllistymistä.

Kuntarahan myöntämisen ehdot:

Kuntarahaa voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan yrityksissä tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta tai pitkäaikaistyöttömän, osatyökykyisen, koto-koulutustaustaisen tai tilapäisen suojelun piirissä olevan henkilön työllistämistä. Kuntarahaa käytetään osana työllisyyden kuntakokeilun palveluohjausta.

Tukea saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja perehdyttämistä työtehtäviin. Kuntaraha käytetään työllistettävän ohjaamisesta (esim. työnantajan käyttämä työaika), mahdollisesta kouluttamisesta tai työtehtävien räätälöimisestä (esim. toiminnan muutokset, työvälineet) työnantajalle syntyviin kustannuksiin. Kuntarahaa ei makseta työntekijän palkkakustannuksiin. Kuntarahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijälle maksetaan alan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Päätös kuntarahan myöntämisestä tehdään hakemuksen perusteella elinvoimapalveluissa. Kuntarahaa ei voi hakea takautuvasti, vaan hakemus on laitettava vireille ennen työllistettävän työsuhteen alkamista.

Kuntaraha on harkinnanvarainen tuki. Kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntarahaa.

Kuntarahan hakemuslomake täällä. Printtaa ja täytä.

Täytetyn hakemuslomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa myös skannattuina (kännykällä otettu selkeä kuva käy) sähköpostin liitetiedostona.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Miia Moilanen, työllisyysasiantuntija
miia.moilanen(at)suomussalmi.fi
p. 044 777 3126

Suomussalmi