Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja
Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa
Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen(at)suomussalmi.fi

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Työtuloista tiedot saadaan tulorekisteristä. Tiedot muista tuloista sekä verotustodistukset toimitettava Tarja Kelalle.

Esiopetus on perusopetuksen alaista toimintaa, johon haetaan esikouluun tulevien lasten perheille toimitetulla lomakkeella. Tulostettava lomake löytyy perusopetuksen asiakirjoista.

Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva päivähoito on varhaiskasvatuksen alaista toimintaa, johon haetaan sähköisen haun Päivähoito/Päivähoitoon hakeminen kautta.

Lue lisää

Kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Kotihoidontukea haetaan Kelalta. Lue kotihoidon tuesta lisää Kelan sivuilta (linkki avutuu uuteen välilehteen Kelan sivulle)

Varhaiskasvatuksen yleinen ohjeistus

YHTEISTYÖ 
on kasvatuksen perusta. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea koteja kasvatuksessa ja edistää yhdessä vanhempien kanssa lapsen monipuolista ja tasapainoista kehitystä. Vanhempien kanssa yhdessä tehty varhaiskasvatussuunnitelma sekä päivittäiset keskustelut edistävät yhteistyötä ja auttavat henkilökuntaa ymmärtämään lasta. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

PÄIVÄJÄRJESTYS

tarvitaan toiminnan sujumiseksi. Se auttaa lasta sopeutumaan ja tuntemaan olonsa turvalliseksi. Päiväjärjestyksellä pyritään toteuttamaan toiminnan ja levon sekä eri toimintojen mielekästä vaihtelua. Ruokailuajat pyritään pitämään vakioina ja muuten joustetaan tilanteen vaatimalla tavalla.

HOITOPAIKKAAN TUTUSTUMINEN
on tärkeää yhteistyön ja lapsen turvallisen hoitosuhteen syntymiselle. Tutustumista varten varataan riittävästi aikaa, lapsen ikä ja aikaisemmat päivähoitokokemukset huomioiden.

LAPSEN TUOMINEN JA HAKEMINEN
Lapsi tuodaan hoitoon ja haetaan siten, että hoitaja on asiasta tietoinen. Jos joku muu kuin isä tai äiti hakee lapsen, on siitä ilmoitettava hoitopaikkaan. Lasta ei luovuteta päihtyneelle hakijalle.

TOIMINTA
suunnitellaan kasvatustavoitteiden pohjalta suunniteltujen aihepiirien, lasten iän, kiinnostuksen ja toiveiden mukaisesti. Toimintamuotoja ovat mm. liikunta sisällä ja ulkona, leikit, pelit, rakentelu, kädentaidot, kielellinen alue (sadut, lorut, keskustelut, kirjallisuus, jne.) pienet työtehtävät, retket, juhlat, seikkailut, vierailut . Vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan päivähoidon arkeen, osallistumaan juhliin ja retkiin sekä tietenkin vanhempainiltoihin.

RUOKAILU

on myös tärkeä osa kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsi tutustuu monipuoliseen ja terveelliseen ruokaan. Ruokailun yhteydessä opetellaan pöytätapoja ja se tapahtuu lapsen parasta ajatellen ‘kaikkea maistellaan’ -periaatteella. Päiväkoteihin lounas tulee keskuskeittiöltä. Erityisruokavalioista (allergiat ym.) tulee toimittaa lääkärintodistus ja selkeät ohjeet, joita päivähoidossa noudatetaan.

PÄIVÄLEPO

on tärkeä tekijä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vanhempien toiveet lapsen yksilöllisestä unitarpeesta huomioidaan. Päivähoitoon voi tuoda unilelun kaveriksi päiväunille tai päiväleposatua kuuntelemaan.

VAATETUS
tulee olla riittävää ja säähän sopivaa. Sisällä pidetään sisävaatteita. Hoitokassissa pitää olla aina riittävästi varavaatteita. Vaatteet ja jalkineet tulee olla nimikoidut. Vaippaikäisille tuodaan vaipat kotoa. Päiväkodeissa lapsi tarvitsee sisätossut. Rahat ja omat lelut jätetään kotiin, jollei muuta sovita.

KUN LAPSI SAIRASTAA
hän ei kuulu varhaiskasvatukseen. Lapsen tulee olla ulkoilu- ja toimintakuntoinen. Jos lapsi sairastuuhoitopäivän aikana, otetaan vanhempiin välittömästi yhteyttä. Lapset ovat tapaturmavakuutettuja ja heidät toimitetaan tarvittaessa ensiapuun. JVanhemmat lääkitsevät lapsensa pääasiallisesti kotona. Jos lapsi kuitenkin tarvitsee hoitopäivän aikana lääkärin määräämän lääkeannoksen, vanhemmat huolehtivat, että lääke on annosteltu valmiiksi nimellä varustettuun kerta-annokseen, josta hoitajat sen antavat sovittuna aikana.

POISSAOLOT
on ilmoitettava hoitopaikkaan mahdollisimman pian samoin muutokset hoitoaikoihin. Myös osoitteen, työpaikan ja puhelinnumeron muutoksista tulee ilmoittaa hoitopaikkaan.

LOMAT
Lapsi tarvitsee myös perheen yhteisiä loma-aikoja arjen keskelle, aivan kuten vanhempansakin, ovathan hoitopäivät yleensä pitkiä.

VARHAISKASVATUSMAKSUT
määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan. Varhaiskasvatuksen maksupäätökset tekee varhaiskasvatuksen johtaja Jaana Heikkinen, puh. 044-568 4321. Hänen lisäkseen varhaiskasvatusmaksuihin liittyvissä asioissa palvelee Tarja Kela, puh. 044-777 3212.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseen ja laskutukseen liittyviä ohjeita löydät täältä. (pdf-tiedosto) Varhaiskasvatuksen maksulaskuriin linkki tässä (avautuu uuteen välilehteen ja palveluun)

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja
Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa
Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen(at)suomussalmi.fi

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Työtuloista tiedot saadaan tulorekisteristä. Tiedot muista tuloista sekä verotustodistukset toimitettava Tarja Kelalle.

Esiopetus on perusopetuksen alaista toimintaa, johon haetaan esikouluun tulevien lasten perheille toimitetulla lomakkeella. Tulostettava lomake löytyy perusopetuksen asiakirjoista.

Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva päivähoito on varhaiskasvatuksen alaista toimintaa, johon haetaan sähköisen haun Päivähoito/Päivähoitoon hakeminen kautta.

Lue lisää

Kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Kotihoidontukea haetaan Kelalta. Lue kotihoidon tuesta lisää Kelan sivuilta (linkki avutuu uuteen välilehteen Kelan sivulle)

Suomussalmi