Hallintopalvelut

Hallintojohtaja
Anniina Niemelä
p. 040 688 4499

Talouspäällikkö
Sirpa Kovalainen
p. 044 777 3375

Toimistosihteeri
Maija Kyllönen
p. 044 777 3125

Viestintäsuunnittelija
Tuula Leskinen
p. 044 777 3176

Lisää yhteystietoja

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)suomussalmi.fi

Kunnantalo A-rappu, 2. krs

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa:

  • Kunnanvaltuuston ja -hallituksen päätöksenteon valmistelusta sekä tarkastuslautakunnan kokousten valmistelusta tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaisesti.
  • Päätöksenteon lainmukaisuudesta
  • Henkilöstö-, arkisto-, ja taloushallintopalveluista
  • Sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä viestinnän kehittämisestä
  • Pakolaisohjauspalveluiden järjestämisestä
  • Kunnan omien tietojärjestelmien toimivuudesta ja integroinnista kuntayhtymän järjestelmäympäristöön sekä sähköisen asioinnin kehittämisestä

Hallintopalvelut toteuttaa kunnanhallituksen hallintopalvelujen toimialalle määrittelemiä tavoitteita ja toimenpiteitä:

  • Väestökehityksen tukeminen (pakolaisten vastaanotto ja palvelut, viestintä)
  • Digitaalisen toimintamallien edistäminen (palvelut, osallisuus, osaaminen)
  • Kuntalaisten osallisuus ja kumppanuusmallit, viestintä ja sen välineet
  • Henkilöstöpolitiikan yhteiset linjaukset ja toimeenpano

 

 

Hallintopalvelut

Hallintojohtaja
Anniina Niemelä
p. 040 688 4499

Talouspäällikkö
Sirpa Kovalainen
p. 044 777 3375

Toimistosihteeri
Maija Kyllönen
p. 044 777 3125

Viestintäsuunnittelija
Tuula Leskinen
p. 044 777 3176

Lisää yhteystietoja

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)suomussalmi.fi

Kunnantalo A-rappu, 2. krs

Suomussalmi