Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Vaalilain 13 § mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet 20212025

Terho Pelli, pj
Leena Manner, vpj
Irene Paasovaara
Pasi Manninen
Aila Viinikkala

Varajäsenet:

  1. Eero Kemppainen
  2. Eila Jokelainen-Keränen
  3. Merja-Liisa Seppänen
  4. Marjut Kyllönen
  5. Tuula M. Heikkinen
  6. Kimmo Laine
  7. Jarmo Kaartinen
  8. Jukka-Pekka Pöllänen

Vaalilautakunta valtuustossa suhteellisten vaalien toimittamista varten

Hallintosäännön 113 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen valtuustossa suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jossa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Raimo Härkönen pj. (varajäsen Jonna Seppänen)
Janne Laatikainen vpj. (varajäsen Martti Seppänen)
Elina Falck jäsen (Sami Pihlajamaa)

Suomussalmi