Hyvinvointi

Suomussalmen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmänä toimii laajennettu johtoryhmä:

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen, p. 044 777 3344

Hallintojohtaja Anniina Niemelä, p. 040 588 4499

Elinvoimajohtaja Jonne Maaninka, p. 040 688 4480

Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, p. 040 688 4545

Talouspäällikkö Sirpa Kovalainen, p. 044 777 3375

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, p. 044 777 3380

sekä

hyvinvointikoordinaattori Hannastiina Piikivi, p. 044 585 9700

ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn yhteyshenkilö Eija Järvenpää, p. 044 548 894

Kainuun soten terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen

Kainuun soten aikuissosiaalipalvelun vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen

Kunnassa toimii ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ehkäisevän päihdetyön edistämisen ja väkivallan ehkäisemisen yhteyshenkilö Eija Järvenpää.

Hyvinvointi

Suomussalmen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmänä toimii laajennettu johtoryhmä:

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen, p. 044 777 3344

Hallintojohtaja Anniina Niemelä, p. 040 588 4499

Elinvoimajohtaja Jonne Maaninka, p. 040 688 4480

Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, p. 040 688 4545

Talouspäällikkö Sirpa Kovalainen, p. 044 777 3375

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, p. 044 777 3380

sekä

hyvinvointikoordinaattori Hannastiina Piikivi, p. 044 585 9700

ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn yhteyshenkilö Eija Järvenpää, p. 044 548 894

Kainuun soten terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen

Kainuun soten aikuissosiaalipalvelun vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen

Kunnassa toimii ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ehkäisevän päihdetyön edistämisen ja väkivallan ehkäisemisen yhteyshenkilö Eija Järvenpää.

Suomussalmi