Ajankohtaista tietoa koronavirukseen liittyen

Tätä sivua ei päivitetä aktiivisesti. Säännölliset päivitykset käynnistyvät, jos koronatilanne Kainuussa tai Suomussalmella sitä vaatii. 

Kainuun hyvinvointialue tiedottaa 31.3.2023:

Kainuun pandemiayksikön toiminta päättyy

Kainuun hyvinvointialueen korona-aikana perustetun tilapäisen pandemiayksikön toiminta päättyy 31.3.2023. Yksikkö on vastannut koronapandemian tartunnanjäljityksestä, Kajaanin koronanäytteenotosta sekä karanteeni- ja eristysmääräyksistä ja asiakasohjauksesta.

Koronaviruksen aiheuttama COVID19-epidemiatilanne ei tällä hetkellä edellytä erityisiä toimia. Tilanne on Suomessa tällä hetkellä rauhallinen, eikä odotettavissa ole viime vuoden kaltaisia epidemia-aaltoja. Potilasmäärät ovat laskeneet huomattavasti sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.

Sairastunutta tai virukselle altistunutta henkilöä ohjeistetaan toimimaan kuten muissakin hengitystieinfektioissa

Yleisohjeet hengitystieoireisille:

  • Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, on suositeltavaa pysytellä kotona, kunnes oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Lisäksi suositellaan hyvän käsi- ja yskimishygienian noudattamista.
  • Hengitystieoireinen henkilö voi halutessaan tehdä koronaviruksen kotitestin.
  • Jos joudut oireisena liikkumaan kodin ulkopuolella, voit halutessasi käyttää hengityssuojainta (kirurginen suu-nenäsuojain tai FFP2 -maski) ja pitää etäisyyttä toisiin ihmisiin etenkin julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä.
  • Töihin, kouluun ja harrastuksiin suositellaan menemään, kun kuume on poissa ja oireet ovat selvästi lievittyneet
  • Tarvittaessa suositellaan työkyvyn arviointia ensisijaisesti työterveyshuollossa tai toissijaisesti omalla terveysasemalla.
  • Kiireettömään hoitoon suositellaan tulemaan vasta, kun hengitystieinfektion oireet ovat ohitse. Tarvittaessa ota yhteyttä hoitavaan yksikköösi lisäohjeiden saamiseksi tai ajan siirtämistä varten.

Jos oireet ovat vaikeat

  • Hätätilanteessa, esimerkiksi hengitysvaikeuksissa, tulee soittaa hätäkeskukseen 112
  • Mikäli tarvitsee päivystyksellistä hoitoa tai kiireellisen hoidon tarpeen arviointia, tulee soittaa päivystysapuun 116 117

Lisätietoja koronaviruksesta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta

 

[Sivu päivitetty viimeksi 31.3.2023 Poistettu alkulausetta lukuun ottamatta kaikki muu ja lisätty Kainuun hyvinvointialueen tiedote 31.3.2023.]

 

 

Suomussalmi