Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Asko Kinnunen
p. 044 777 3121
asko.kinnunen(a)suomussalmi.fi

Lupasihteeri
Kirsimarja Mäkeläinen
p. 044 777 3371
kirsimarja.makelainen(a)suomussalmi.fi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Sähköinen asiointi

Suomussalmi on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Hoida lupa-asiat kätevästi Lupapisteen kautta. Lupapistepalvelu kattaa rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien sekä toimenpideilmoitusten ja poikkeamisen sekä suunnittelutarveratkaisujen hakemisen.

Tee oma hakemus jokaiselle hankkeelle.

 

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

– pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)

– rajanaapurien kuulemiset

– jätevesien käsittelysuunnittelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)

– energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)

– mahd. poikkeamispäätös (lainvoimainen)

– mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja

– kaupparekisteriote (yhtiöt)

– ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)

– valtakirja tarvittaessa

 

Sähköiseen asiointiin pääset alla olevasta linkistä

 

 

 

 

Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Asko Kinnunen
p. 044 777 3121
asko.kinnunen(a)suomussalmi.fi

Lupasihteeri
Kirsimarja Mäkeläinen
p. 044 777 3371
kirsimarja.makelainen(a)suomussalmi.fi

Suomussalmi