Ympäristöasiat ja – valvonta

Ympäristötarkastaja
Jukka Korhonen

p. 0440 384 341
jukka.korhonen@suomussalmi.fi

Asiaan liittyvät linkit

Suomussalmen kirkonkylän koulualueen kunnostaminen

Kirkonkylän entisen koulualueen kunnostamisesta pidettiin Wanhassa Kalevassa 17.1.2018 yleisölle avoin keskustelutilaisuus. Tilaisuuden pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelmaluonnos. Suunnitelma on laadittu keskittyen lähinnä eri alueiden tulevaan käyttötarkoitukseen. Suunnitelmaluonnos on tarkoitus esitellä ja tarkastella kevään aikana kokoon kutsuttavassa yleisötilaisuudessa. Läpi käydyn luonnoksen ja siihen tehtävien muutosten jälkeen ryhdymme laatimaan/laadituttamaan detaljisuunnitelmia ja aikataulua eri vaihtoehtoineen.

Luonnoksessa on rajattu punaisella katkoviivalla suunnitelma-alueeseen rajautuva yksityismaa, jota suunnitelma ei koske.

Suunnitelmaluonnokseen ja edellisen keskustelutilaisuuden muistioon pääset tutustumaan linkeistä.

 

Ympäristöasiat ja – valvonta

Ympäristötarkastaja
Jukka Korhonen

p. 0440 384 341
jukka.korhonen@suomussalmi.fi

Asiaan liittyvät linkit

Suomussalmi