Lisätietoa kansainvälisestä nuoristoiminnasta

Eija Järvenpäältä  044 548 8949

tai

Janne Keräseltä 044 777 3183.

Kansainvälinen nuorisotoiminta

maailman kartta

Suomussalmen nuorisopalvelut järjestää kansainvälistä toimintaa yli 14-vuotiaille nuorille.

Tule rohkeasti yksin tai ystävän kanssa mukaan !

Nuorisotilassa toimii Kansainvälinen-ryhmä, joka ottaa osaa nuorisotapaamisiin ulkomailla ja järjestää tapaamisia Suomussalmella.
Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta, ota yhteyttä ja laita hakemus nuorisotoimistoon !
Kansainvälisyys ryhmään otetaan koko ajan uusia yli 14- vuotiaita jäseniä.

Voit tehdä vapaamuotoisen hakemuksen ja lähettää sen osoitteeseen nuoriso@suomussalmi.fi .

Euroopan solidaarisuusjoukot

Suomussalmen nuorisopalvelut on organisaatio, joka on sitoutunut Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteisiin ja periaatteisiin,
voimme osallistua toimintaan ja lähettää hankehakemuksia.

Mitä tarkoittaa Euroopan solidaarisuusjoukot:

  • voimme lähettää sekä vastaanottaa vapaaehtoisia joko yksittäisiä nuoria  ( nuori lähtee tai tulee yksin vapaaehtoispalveluun 2-12 kuukaudeksi) tai tiimejä ( kahdesta eri maasta tulevat 10-40 nuorta tekee vapaaehtoistyötä yhdessä 2 viikosta 2 kuukauteen).
  • nuori voi lähteä kokopäiväiseen 2-6 kk työharjoittelujaksoon johonkin EU:n jäsenvaltioon. Harjoittelun palkan maksaa työnantaja.
  • nuori voi lähteä kokopäiväiseen 3-12 kk työelämänjaksolle, jossa työnantaja maksaa palkan
  • 18- 30 vuotiaat nuoret voivat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan
  • On mahdollista saada matkakuluihin tukea, muuttotukea, kielitukea
  • Vapaaehtoisjaksoon on varauduttava hyvissä ajoin. Tarvitaan aikaa valmisteluun, sitoutua lähtemään sekä osallistumaan arviointiin.
    Lisätietoja Euroopan solidaarisuusjoukoista löytyy https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot

Lisätietoa kansainvälisestä nuoristoiminnasta

Eija Järvenpäältä  044 548 8949

tai

Janne Keräseltä 044 777 3183.

Suomussalmi