Yhteystiedot

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK-hanke: 

Työpaikkavalmentaja
Merja Ylimattila
p. 040 3519 442
merja.ylimattila@kamk.fi

Projektipäällikkö
Virpi Heikkinen
p. 040 359 4709
virpi.heikkinen@kamk.fi

 

 

 

 

Opinnollistaminen

Työpajoilla tapahtuu

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. 

Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista. 

Kainuussa käynnistyi vuoden 2022 alussa koko maakunnan kattava Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK-hanke, jonka tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisiin työpaikkoihin. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ajalla 1.1.2022–31.12.2023 toteutettavaa hanketta rahoitetaan ESR-ohjelmasta, ja omarahoitus jakautuu mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken. 

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi hankkeen avulla toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle. 

Suomussalmella työskentelee yksi hankkeen työpaikkavalmentaja, joka yhdessä kunnan ja TE-palveluiden henkilöstön kanssa auttaa työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentaja toimii konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä. 

Opinnollistamisesta on etuja

Työntekijä: 

 • Työtä tekemällä saatu osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin usko omiin taitoihin lisääntyy 
 • Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja taidoistaan 
 • Saa osaamistodistuksen (voi verrata laajennettuun työtodistukseen) 
 • Saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista (voidaan hyväksi lukea opiskelemaan hakeutuessa) 
 • Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa 
 • Opiskeluaika lyhenee, jos henkilö hakeutuu opiskelemaan 

Yritys: 

 • Työtehtävien avaaminen ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin auttaa hahmottamaan työpaikkaa työ- ja oppimisympäristönä 
 • Työskentely on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa 
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu, kun yrityksen työtehtävät on avattu 
 • Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa monipuolistuvat 
 • Työympäristön osaaminen tulee näkyväksi, ns. hiljainen tieto tulee esille ja jaettavaan muotoon 
 • Tunnistettu oppimisympäristö auttaa yritystä markkinoinnissa 
 • Edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä 

Tunnistetut työpaikat Suomussalmella löytyvät täältä

 Lisätietoa: 

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hanke edistää työllisyyttä koko maakunnassa 

Kainuulainen opinnollistamismalli pdf

PAIKKO 

Yhteystiedot

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK-hanke: 

Työpaikkavalmentaja
Merja Ylimattila
p. 040 3519 442
merja.ylimattila@kamk.fi

Projektipäällikkö
Virpi Heikkinen
p. 040 359 4709
virpi.heikkinen@kamk.fi

 

 

 

 

Suomussalmi