Ajankohtaista

Oct 25

Kunnanhallitus valmisteli asioita valtuustolle

Kunnanhallituksen kokouksessa 24.10.2023 käsiteltiin useita valtuuston päätettäväksi meneviä asioita.  

Valtuuston 30.10.2023 kokous saa hyväksyttäväkseen mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023–2025 sekä Kainuu–Koillismaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja suunnitelman työvoimapalveluiden järjestämisestä. Lokakuun kokouksessa valtuusto päättää myös vesi- ja jätevesimaksuista ensi vuodelle.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja heidän perheensä. Hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään arvion hyvinvoinnin nykytilasta, nykyiset toimintamallit sekä tavoitteet ja toimenpiteet, joiden painopisteet ovat osallisuuden lisääminen, terveelliset elintavat sekä aktiivinen yhteistyö hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Valtuuston kokouksessa 13.11.2023 päätetään mm. tuloveroprosentista ensi vuodelle ja kiinteistöverosta.   

Kunnanhallitus hyväksyi Salmenniemen ranta-asemakaavan muutoksen. Lisäksi kunnanhallitus lähetti mökkiläisten vedenottopistettä koskevan kuntalaisaloitteen teknisille palveluille valmisteltavaksi. 

Lisäksi kunnanhallitus valitsi talouspäälliköksi hakeneista haastatteluun kolme, jotka ovat Janne Kuusela, Monica Moisio ja Paula Seppänen.

Kokouksen asialistan ja pöytäkirjan sen tarkastamisen jälkeen löydät täältä. [linkki avautuu uuteen välilehteen]  

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi