Ajankohtaista

Oct 12

Veera Tavila jatkaa kulttuurituottajana

Väliaikaisena viranhoitajana Suomussalmen kunnan kulttuurituottajan tehtävää hoitanut Veera Tavila jatkaa viran vakituisena hoitajana marraskuun alusta alkaen. Syyskuussa sivistyslautakunnan virkaan valitsema Meri-Ellen Pystynen ei ota virkaa vastaan. Tavila valittiin tuolloin 1. varasijalle. Sivistysjohtaja Teemu Piirainen toi asian tiedoksi sivistyslautakunnalle 11.10.2023 pidetyssä kokouksessa.

Varsinaisena asiana sivistyslautakunnalla oli ensi vuoden talousarvion valmistelu. Yksi keskeisimpiä talousarviossa huomioon otettavista asioista on henkilöstökulujen selkeä nousu, joka on seurausta virka- ja työehtosopimusten mukaisista korotuksista. Myöskään tulot eivät tule olemaan edellisen vuoden tasolla. Syynä tähän ovat vähentyneet varhaiskasvatusmaksut, kotikuntakorvausten muutos ja projekteihin saatujen erityisavustusten väheneminen. Seuraavalle talousarviovuodelle siirtyy aiempaa vähemmän käynnissä olevien hankkeiden rahoitusta isojen hankkeiden päättyessä tämän vuoden lopussa.

“Palveluiden volyymi suhteutetaan muuttuvaan käyttäjämäärään varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa”. sivistysjohtaja Teemu Piirainen toteaa.

“Sivistyspalveluissa haetaan edelleen aktiivisesti uusia erityisavustuksia hanke- ja kehittämistoimintaan”, hän painottaa.

Alue- ja rakentamisinvestoinneissa sivistyslautakunta nostaa ensi vuoden toteutukseen Ruukinkankaan koulun hankesuunnitelman kakkosvaiheen eli piha-alueen rakentamisen loppuun saattaminen. Piha-alueesta on tarkoitus rakentaa lähiliikunta-alue, joka palvelee sekä koulun toimintaa että kouluajan ulkopuolella kaikkia kuntalaisia. Varmistuksena lautakunta nostaa esille myös yleisurheilukentän pinnoituksen vaihdon, josta periaatepäätös on jo aiemmin tehty, mutta toteutus ei vielä ehtinyt vuodelle 2023.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi