Ajankohtaista

Sep 28

Sivistyslautakunta käsitteli aloitteita ja virkavalintaa 

Suomussalmen sivistyslautakunta kokoontui ke 27.9. käsittelemään kulttuurituottajan virkavalintaa sekä varhaiskasvatusta koskevia aloitteita.  

Kulttuurituottajan virkavalinnan lautakunta palautti edellisessä kokouksessaan 30.8. uudelleen valmisteltavaksi haastateltujen hakuilmoituksen mukaisen kelpoisuuden tarkistamiseksi. Sivistyslautakunnan haastattelutyöryhmä oli käsitellyt kokousten välissä asiaa ja todennut neljän haastatellun henkilön toimittaneen vaaditut todistukset pyydetysti. Haastateltuja oli yhteensä viisi. Sivistysjohtajan esitys tehtävään valittavasta henkilöstä kohdistui näiden neljän haastatellun joukosta ansioituneimpaan hakijaan Meri-Ellen Pystyseen. Sivistyslautakunta hyväksyi päätöksen esityksen mukaan, 1. varasijalle valittiin Veera Tavila. 

Varhaiskasvatusta koskevia aloitteita oli sivistyslautakunnalla käsiteltävänään kaksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen työvaatehankintojen tukemiseksi varhaiskasvatuksen työntekijöille lautakunta suhtautui myönteisesti. Vastauksessaan sivistyslautakunta esittää 120 euron vaaterahan maksamista varhaiskasvatuksessa työskenteleville vuodesta 2024 alkaen. Vastaus etenee sivistyslautakunnalta kunnanhallituksen käsittelyyn. 

Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta koskevaan kuntalaisaloitteeseen sivistyslautakunta totesi vastauksessaan, että toistaiseksi on tarkoituksenmukaisinta noudattaa varhaiskasvatusmaksuissa sivistyslautakunnan aiempien päätösten mukaisia asiakasmaksuja. Asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Viimeksi lakia muutettiin 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia huoltajien tulorajoja 33 prosenttia. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden suoria ja välillisiä vaikutuksia on selvitetty kunnassa vuoden 2023 alusta alkaen ja asiasta on jo ehditty käydä alustavia keskusteluja valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa sekä talousarvion valmisteluun tähtäävässä valtuustoseminaarissa. Vastaus kuntalaisaloitteeseen etenee myös seuraavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

Vastauksessa tuotiin esille myös, että kunnassa on käynnistymässä kuntastrategian mukainen kokeilutoiminta, jossa yhteistyössä MLL:n kanssa järjestetään maksutonta hoitoapua pienten lasten vanhemmille. Kokeilutoiminnasta tullaan tiedottamaan tarkemmin myöhemmin. 

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät:  

Dynasty tietopalvelu : Suomussalmen kunta (oncloudos.com) 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi